Akční nabídky v lázních Bukfurdo v nejoblíbenějších hotelech propojené lázněmi od našeho partnera

VIZA

Informace o povinném zpracování osobních údajů

Od 1. září 2021 v souladu s platnými právními předpisy v Maďarsku poskytovatel ubytovacích služeb zpracovává dle právních předpisů stanovené osobní údaje hosta čerpajícího ubytovací služby prostřednictvím čtečky dokladů pomocí k tomu určenému softwaru. Načtené údaje se posílají do úložiště dat jménem Uzavřená informační databáze hostů (Vendég Információs Zárt Adatbázis - VIZA).

Poskytovatel ubytovacích služeb zpracovává ve svém softwaru při odbavení níže uvedené údaje hosta v zájmu ochrany práva, bezpečnosti a majetku dotyčné a jiné osoby, dále v zájmu ověření dodržení ustanovení o pobytu příslušníků třetích zemí a ověření dodržení ustanovení u příslušníků zemí svobodně se pohybovat po území států:

  • příjmení a jméno,
  • rodné příjmení a křestní jméno,
  • místo narození,
  • datum narození,
  • pohlaví,
  • občanství,
  • rodné příjmení a příjmení matky,
  • osobní identifikační údaje občanského průkazu nebo identifikační údaje cestovního dokladu,
  • v případě státního příslušníka třetí země*, číslo víza nebo číslo k povolení pobytu, místo hraničního přechodu a datum vstupu.

*státní příslušník třetí země: osoby podle zákonu o vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí 2007/II.

Host využívající ubytovací služby předloží poskytovateli ubytovacích služeb doklad vhodný k identifikaci pro účel zpracování předepsaných dat. předepsané data. Nezaznamenávají se údaje, které nejsou uvedené v předloženém dokladu.
V případě, že doklad nebude předložen, poskytovatel ubytovacích služeb odmítne ubytovat hosta.
Na základě právního řádu poskytovatel ubytovacích služeb je oprávněn požadovat identifikační doklad hosta a host je povinen doklad předložit.

Poskytovatel ubytovacích služeb zaznamenaná data hosta je povinen uschovat ode dne získání dat do posledního dne následujícího roku a to za účelem stanoveným zákonem.
V datech asymetrický šifrovaných a uložených v zákonem stanoveném místě, v systému VIZA policie může provádět vyhledávání za účelem trestního stíhání, prevence kriminality, udržení veřejného pořádku a pořádku státních hranic, ochrany osobních práv, majetku, bezpečnosti a v případě příkazů k zatčení.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu